MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE                                     NR 9

RODO

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNYZgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że :

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 9 ul.Dąbrówki 9 40-081 katowice tel.322597665
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:
     Małgorzata Spałek , adres e-mail: mspallek@wp.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Miejskie Przedszkole Nr 9, ul.Dąbrówki 9,
    w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów
    obowiązującego prawa. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie 
    zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
3. Wybrane dane będą przekazywane organom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejsze operacje przetwarzania.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7. Okres przechowywania danych: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.