MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE                                     NR 9

Rekrutacja 2018/2019

                      REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniach od 19 marca do 20 kwietnia 2018 roku  będzie trwała rekrutacja elektroniczna - podstawowa
na nowy rok szkolny 2018/2019.
Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny

www.katowice.przedszkola.vnabor.pl


W procesie rekrutacji/naboru nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola .

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają pisemną
"Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego".