MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE                                     NR 9

                                          OPŁATY


OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 5 zł tj. 
             • śniadanie         -1,25 zł
             • obiad                -2,50 zł 
             • podwieczorek  -1,25 zł 

  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę 
  w wymiarze 6 godzin
   
       od  8:00 do 14:00     

Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wynosi  :                                                       
  •   •  za każdą  godzinę poza  bezpłatnym czasem  opłata wynosi 1 zł
  •   •   za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola opłata za  godzinę poza bezpłatnym 
  •       czasem opłata wynosi 0,65 zł 
  •   •   trzecie dziecko uczęszczające do przedszkola zwolnione jest z opłat za godziny poza bezplatnym
  •       czasem 
  •    •  dzieci 6- letnie , które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolene są zwolnione 
  •       z opłat  za godziny poza bezpłatnym czasem