MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE                                     NR 9

                                                 NASZA KADRA

DYREKTOR

mgr Iwona Dzięgielewska

KADRA PEDAGOGICZNA
       Pani Marysia
         Pani Małgosia
   Pani Ania 
       
           
     

SPECJALIŚCI
 Pani Ala -psycholog
  Pani Ania -katecheta
          Pani Renatka-rehabilitant

 Pan Józef -logopeda
                                       Pani Agnieszka -lektor języka angielskiego
                             


PERSONEL OBSŁUGOWY
Pani Ala
Pani Beatka
Pani Ania
    Pani Filemona 
Pani Irenka
Pani Stenia